Cummins gas

Dải công suất: ​​20kw – 2200kw

 

Cummins là thương hiệu máy phát điện nổi tiếng toàn cầu, phục vụ khách hàng trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thông qua mạng lưới hơn 600 địa điểm phân phối độc lập do công ty sở hữu và khoảng 5.200 địa điểm đại lý. Động cơ Cummins không chỉ được ưa chuộng với loại chạy dầu diesel mà còn nổi tiếng với loại chạy bằng khí đốt gas tự nhiên.

 

Động cơ khí gas Cummins liên quan đến loạt 4B, 6B, 6C, 6L, NT855, K19, K38 GTA, QSK và QSV sản xuất tại Anh, Ấn Độ và Trung Quốc. Bằng cách đồng hóa động cơ khí liên quan đến các công nghệ của máy trộn, hệ thống đánh lửa, hệ thống điều khiển, bộ điều khiển,… máy phát điện Cummins chạy gas có thể hoạt động với hiệu suất cao, dễ bảo trì, tuổi thọ cao và rất kinh tế dựa trên chất lượng tuyệt vời.

 

Nhiên liệu áp dụng cho máy phát điện Cummins khí gas bao gồm nhiều loại như : khí mê-tan, khí tự nhiên, khí sinh học, khí đầm lầy, khí metan mỏ than, khí đá phiến và sinh khối,…

 

Cummins là thương hiệu máy phát điện nổi tiếng toàn cầu, phục vụ khách hàng trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thông qua mạng lưới hơn 600 địa điểm phân phối độc lập do công ty sở hữu và khoảng 5.200 địa điểm đại lý. Động cơ Cummins không chỉ được ưa chuộng với loại chạy dầu diesel mà còn nổi tiếng với loại chạy bằng khí đốt gas tự nhiên.

 

Động cơ khí gas Cummins liên quan đến loạt 4B, 6B, 6C, 6L, NT855, K19, K38 GTA, QSK và QSV sản xuất tại Anh, Ấn Độ và Trung Quốc. Bằng cách đồng hóa động cơ khí liên quan đến các công nghệ của máy trộn, hệ thống đánh lửa, hệ thống điều khiển, bộ điều khiển,… máy phát điện Cummins chạy gas có thể hoạt động với hiệu suất cao, dễ bảo trì, tuổi thọ cao và rất kinh tế dựa trên chất lượng tuyệt vời.

 

Nhiên liệu áp dụng cho máy phát điện Cummins khí gas bao gồm nhiều loại như : khí mê-tan, khí tự nhiên, khí sinh học, khí đầm lầy, khí metan mỏ than, khí đá phiến và sinh khối,…

 

 

Cummins là thương hiệu máy phát điện nổi tiếng toàn cầu, phục vụ khách hàng trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thông qua mạng lưới hơn 600 địa điểm phân phối độc lập do công ty sở hữu và khoảng 5.200 địa điểm đại lý. Động cơ Cummins không chỉ được ưa chuộng với loại chạy dầu diesel mà còn nổi tiếng với loại chạy bằng khí đốt gas tự nhiên.

 

Động cơ khí gas Cummins liên quan đến loạt 4B, 6B, 6C, 6L, NT855, K19, K38 GTA, QSK và QSV sản xuất tại Anh, Ấn Độ và Trung Quốc. Bằng cách đồng hóa động cơ khí liên quan đến các công nghệ của máy trộn, hệ thống đánh lửa, hệ thống điều khiển, bộ điều khiển,… máy phát điện Cummins chạy gas có thể hoạt động với hiệu suất cao, dễ bảo trì, tuổi thọ cao và rất kinh tế dựa trên chất lượng tuyệt vời.

 

Nhiên liệu áp dụng cho máy phát điện Cummins khí gas bao gồm nhiều loại như : khí mê-tan, khí tự nhiên, khí sinh học, khí đầm lầy, khí metan mỏ than, khí đá phiến và sinh khối,…

 

Cummins là thương hiệu máy phát điện nổi tiếng toàn cầu, phục vụ khách hàng trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới thông qua mạng lưới hơn 600 địa điểm phân phối độc lập do công ty sở hữu và khoảng 5.200 địa điểm đại lý. Động cơ Cummins không chỉ được ưa chuộng với loại chạy dầu diesel mà còn nổi tiếng với loại chạy bằng khí đốt gas tự nhiên.

 

Động cơ khí gas Cummins liên quan đến loạt 4B, 6B, 6C, 6L, NT855, K19, K38 GTA, QSK và QSV sản xuất tại Anh, Ấn Độ và Trung Quốc. Bằng cách đồng hóa động cơ khí liên quan đến các công nghệ của máy trộn, hệ thống đánh lửa, hệ thống điều khiển, bộ điều khiển,… máy phát điện Cummins chạy gas có thể hoạt động với hiệu suất cao, dễ bảo trì, tuổi thọ cao và rất kinh tế dựa trên chất lượng tuyệt vời.

 

Nhiên liệu áp dụng cho máy phát điện Cummins khí gas bao gồm nhiều loại như : khí mê-tan, khí tự nhiên, khí sinh học, khí đầm lầy, khí metan mỏ than, khí đá phiến và sinh khối,…

 

Mã máyCông suất liên tụcCông suất dự phòngMã động cơĐiện ápTần sốGOV
C105N5144 / 115.5131 / 105G855400/230V50Hz-
C315N5433 / 346.5394 / 315GSK19400/230V50Hz-
C320N5440 / 352400 / 320GTA28400/230V50Hz-
C467N5642 / 513.7584 / 467GTA38400/230V50Hz-
C575N5790.6 / 632/5718.75 / 575GSK38400/230V50Hz-
C600N5825 / 660750 / 600GTA50400/230V50Hz-
C995N51368 / 1094.51243.75 / 995GSK60G400/230V50Hz-
C1160N51595 / 12761450 / 1160GSK60G400/230V50Hz-
C1200N51650 / 13201500 / 1200GSK60G400/230V50Hz-
C1400N51925 / 15401750 / 1400GSK60G400/230V50Hz-
C1540N52117.5 / 16941925 / 1540GSK60G400/230V50Hz-
C1750N52406 / 19252187.5 / 1750GSV91G400/230V50Hz-

 

 

 

 

1. Bảo hành

Máy phát điện do Minh Thành cung cấp được bảo hành 24 tháng hoặc 1.000 giờ theo tiêu chuẩn toàn cầu của chính hãng, trong đó:

– Máy phát điện Cummins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty Cummins DKSH bảo hành.

– Máy phát điện Perkins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái bảo hành.

 

2. Kiểm tra định kỳ trong bảo hành

– Lần 1: 3 tháng sau khi nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng

– Lần 2: 6 tháng / lần sau lần 1

– Lần sau cùng: 24 tháng sau khi bàn giao

– Thay lọc dầu, lọc nhớt miễn phí một lần ngay khi hết bảo hành

– Trước khi bàn giao hết bảo hành, máy phát điện sẽ được kiểm tra chi tiết toàn bộ, vệ sinh và thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí.

 

3. Ký hợp đồng bảo trì và thay thế phụ tùng chính hãng vĩnh viễn sau bảo hành.

 

4. Tất cả phù tụng thay thế đều có chứng nhận chính hãng.

 

5. Xử lý sự cố 24 / 7 / 365 ngày trong vòng 2 giờ tại nội thành và 24h đối với khu vực ngoại thành hay vùng xa.

 

 

1. Bảo hành

Máy phát điện do Minh Thành cung cấp được bảo hành 24 tháng hoặc 1.000 giờ theo tiêu chuẩn toàn cầu của chính hãng, trong đó:

– Máy phát điện Cummins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty Cummins DKSH bảo hành.

– Máy phát điện Perkins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái bảo hành.

 

2. Kiểm tra định kỳ trong bảo hành

– Lần 1: 3 tháng sau khi nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng

– Lần 2: 6 tháng / lần sau lần 1

– Lần sau cùng: 24 tháng sau khi bàn giao

– Thay lọc dầu, lọc nhớt miễn phí một lần ngay khi hết bảo hành

– Trước khi bàn giao hết bảo hành, máy phát điện sẽ được kiểm tra chi tiết toàn bộ, vệ sinh và thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí.

 

3. Ký hợp đồng bảo trì và thay thế phụ tùng chính hãng vĩnh viễn sau bảo hành.

 

4. Tất cả phù tụng thay thế đều có chứng nhận chính hãng.

 

5. Xử lý sự cố 24 / 7 / 365 ngày trong vòng 2 giờ tại nội thành và 24h đối với khu vực ngoại thành hay vùng xa.

 

 

 

1. Bảo hành

Máy phát điện do Minh Thành cung cấp được bảo hành 24 tháng hoặc 1.000 giờ theo tiêu chuẩn toàn cầu của chính hãng, trong đó:

– Máy phát điện Cummins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty Cummins DKSH bảo hành.

– Máy phát điện Perkins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái bảo hành.

 

2. Kiểm tra định kỳ trong bảo hành

– Lần 1: 3 tháng sau khi nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng

– Lần 2: 6 tháng / lần sau lần 1

– Lần sau cùng: 24 tháng sau khi bàn giao

– Thay lọc dầu, lọc nhớt miễn phí một lần ngay khi hết bảo hành

– Trước khi bàn giao hết bảo hành, máy phát điện sẽ được kiểm tra chi tiết toàn bộ, vệ sinh và thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí.

 

3. Ký hợp đồng bảo trì và thay thế phụ tùng chính hãng vĩnh viễn sau bảo hành.

 

4. Tất cả phù tụng thay thế đều có chứng nhận chính hãng.

 

5. Xử lý sự cố 24 / 7 / 365 ngày trong vòng 2 giờ tại nội thành và 24h đối với khu vực ngoại thành hay vùng xa.

 

 

1. Bảo hành

Máy phát điện do Minh Thành cung cấp được bảo hành 24 tháng hoặc 1.000 giờ theo tiêu chuẩn toàn cầu của chính hãng, trong đó:

– Máy phát điện Cummins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty Cummins DKSH bảo hành.

– Máy phát điện Perkins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái bảo hành.

 

2. Kiểm tra định kỳ trong bảo hành

– Lần 1: 3 tháng sau khi nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng

– Lần 2: 6 tháng / lần sau lần 1

– Lần sau cùng: 24 tháng sau khi bàn giao

– Thay lọc dầu, lọc nhớt miễn phí một lần ngay khi hết bảo hành

– Trước khi bàn giao hết bảo hành, máy phát điện sẽ được kiểm tra chi tiết toàn bộ, vệ sinh và thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí.

 

3. Ký hợp đồng bảo trì và thay thế phụ tùng chính hãng vĩnh viễn sau bảo hành.

 

4. Tất cả phù tụng thay thế đều có chứng nhận chính hãng.

 

5. Xử lý sự cố 24 / 7 / 365 ngày trong vòng 2 giờ tại nội thành và 24h đối với khu vực ngoại thành hay vùng xa.