Giá trị cốt lõi

 

 

TẦM NHÌN

 

Trở thành công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và thiết bị máy phát điện công nghiệp tại thị trường Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

 

Cung cấp cho khách hàng giải pháp năng lượng tin cậy, ổn định, bền vững và tiết kiệm.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MINH THÀNH POWER GENERATOR

TRUNG THỰC – TẬN TÂM – HIỆU QUẢ

 

Chỉ có TRUNG THỰC mới tạo nên uy tín

 

Chỉ có TẬN TÂM mới tạo được sự tín nhiện và thuyết phục được lòng người

 

Chỉ có HIỆU QUẢ mới tạo ra thịnh vượng