Minh Thành Power Generator

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

Văn hóa ứng xử
Minh Thành Power Generator

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Mỗi thành viên của Minh Thành đều là đại sứ của Minh Thành trước khách hàng, được gửi gắm trọng trách đem văn hoá ứng xử Tận Tâm Phục Vụ đến với từng khách hàng.

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Minh Thành ý thức rõ doanh nghiệp là một tế bào của cộng đồng và luôn gắn liền các hoạt động doanh nghiệp với lợi ích chung của cộng đồng trên tinh thần Sẻ chia, Từ Thiện.

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Tận Tụy – Trách Nhiệm, từng người là chủ công việc của mình, hoàn thành mục tiêu và cam kết kết quả với công ty.

ĐỐI VỚI CÔNG TY

Luôn đề cao tinh thần tôn trọng quy chế tổ chức, kỷ luật chuyên nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ thương hiệu Minh Thành trên tinh thần Hợp Tác – Cùng Tiến.

ĐỐI VỚI BẢN THÂN

Mỗi thành viên Minh Thành ý thức cao việc không ngừng học tập, hoàn thiện, nâng cao năng lực bản thân, duy trì tinh thần Trung Thực, Liêm Chính trong ứng xử cuộc sống và công việc.

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Thương Yêu, Giúp Đỡ, tôn trọng, hợp tác cùng xây dựng môi trường văn hoá làm việc Minh Thành chuyên nghiệp.

Chỉ có Trung thực mới tạo nên uy tín.
Chỉ có Tận tâm mới tạo được sự tín nhiệm và thuyết phục được lòng người.
Chỉ có Hiệu quả mới tạo ra thịnh vượng.

Mr. Võ Hoành Lâm

Tổng Giám Đốc – Minh Thành Power Generator