Máy phát điện chạy Gas

Đối với nhà máy xử lý nước thải sản xuất một lượng lớn khí sinh học, các đơn vị CHP không chỉ cung cấp năng lượng điện cho nhu cầu năng lượng, mà còn cung cấp năng lượng nhiệt cho nhu cầu sưởi ấm của nhà máy xử lý nước thải.

Các ứng dụng chính của Minh Thành Power CHP trong các trang trại hiện đại: Trang trại chăn nuôi, Nhà máy phát điện ống sậy, Nhà xanh, Nhà máy phát điện khí sinh học.

Điều rất quan trọng là cung cấp trong 365 ngày/ 24 giờ năng lượng nhiệt và điện cho các khách sạn nhỏ hoặc khách sạn năm sao. Các đơn vị CHP có thể cung cấp cho khách sạn năng lượng toàn diện về năng lượng điện, năng lượng nhiệt và năng lượng lạnh. Khách sạn và các cơ sở thương mại khác có thể giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống Minh Thành Power CHP.

Các cơ sở công nghiệp thường có các nhà máy lớn có nhu cầu lớn về điện, nhiệt và năng lượng lạnh. Các cơ sở công nghiệp và nhà máy sưởi ấm khu vực có thể giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống Minh Thành Power CHP. Các đơn vị Minh Thành Power CHP không chỉ có thể cung cấp năng lượng điện cho nhu cầu năng lượng, mà còn cung cấp năng lượng nhiệt cho nhu cầu sưởi ấm. Lưới điện đơn hoặc nồi hơi thường có thể đạt hiệu suất 50%.

Giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống CHP hiệu quả và công nghệ phát điện phân tán. Đối với các mỏ than sản xuất một lượng lớn khí mỏ than, các đơn vị Minh Thành Power CHP không chỉ có thể cung cấp năng lượng điện cho nhu cầu năng lượng, mà còn cung cấp năng lượng nhiệt cho nhu cầu sưởi ấm của nhà máy xử lý nước thải.