Giải pháp máy phát điện chạy gas

  Giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống CHP hiệu quả và công nghệ phát điện phân tán      Giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống CHP hiệu quả và công nghệ phát điện phân tán      Đối với nhà máy xử lý nước thải sản xuất một lượng lớn khí sinh học,…

  Các ứng dụng chính của Minh Thành Power CHP trong các trang trại hiện đại: Trang trại chăn nuôi, Nhà máy phát điện ống sậy, Nhà xanh, Nhà máy phát điện khí sinh học.   Đặc điểm và ưu điểm: Hiệu suất tổng thể: 80% -90%, hiệu suất phát điện 40%      Năng lượng nhiệt…

    Giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống CHP hiệu quả và công nghệ phát điện phân tán   Điều rất quan trọng là cung cấp trong 365 ngày / 24 giờ năng lượng nhiệt và điện cho các khách sạn nhỏ hoặc khách sạn năm sao. Các đơn vị CHP có…

    Giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống CHP hiệu quả và công nghệ phát điện phân tán   Các cơ sở công nghiệp thường có các nhà máy lớn có nhu cầu lớn về điện, nhiệt và năng lượng lạnh. Các cơ sở công nghiệp và nhà máy sưởi ấm khu…

    Giảm chi phí vận hành thông qua hệ thống CHP hiệu quả và công nghệ phát điện phân tán Đối với các mỏ than sản xuất một lượng lớn khí mỏ than, các đơn vị Minh Thành Power CHP không chỉ có thể cung cấp năng lượng điện cho nhu cầu năng lượng,…