Trung tâm dữ liệu

data center

Datacenter là một tòa nhà với cơ sở hạ tầng cực tốt nhằm vận hành các hệ thống máy chủ, lưu trữ dữ liệu và kết nối toàn cầu với các datacenter khác. Datacenter có thể phục vụ nhu cầu kinh doanh của một hoặc nhiều doanh nghiệp công nghệ vì vậy nó đòi hỏi tính sẵn sàng cao và khả năng vận hành liên tục 24/7.