Hệ thống cấp dầu

Hệ thống cấp dầu

Với các tổ máy phát điện công suất nhỏ, bồn chứa dầu diesel thường được thiết kế ở khung sắt xi của máy và đảm bảo được cho máy chạy 100% tải từ 5-12h. Nhưng đối với các tổ máy phát điện công nghiệp công suất lớn, thường không có bồn dầu diesel kèm theo vì kích thước của các tổ máy này lớn, việc thiết kế bồn dầu diesel dưới khung sắt si sẽ gia tăng kích thước và trọng lượng của tổ máy, rất khó để di chuyển chúng.

Tùy theo công suất và lượng tiêu thụ dầu của máy ta tính toán dung tích bồn dầu cho máy. Thông thường sẽ có 2 hệ thống cấp dầu như sau.

  • Hệ thống cấp dầu chỉ có 1 bồn dầu: Đối với hệ thống này chúng ta chỉ cần đấu nối đường ống dẫn dầu, các van đóng mở và thước thăm dầu. Động cơ sẽ tự động lấy dầu cấp cho máy chạy không cần sử dụng hệ thống bơm.
  • Hệ thống cấp dầu có 2 bồn dầu trở lên: Lúc này chúng ta cần có hệ thống bơm tự động để cấp dầu từ bồn dầu dự trữ đến bồn dầu ngày. Hệ thống này tuân theo nguyên lý hoạt động như ví dụ dưới đây.