Hệ thống tủ điện

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, khi nguồn điện lưới gặp sự cố, nhờ có tủ ATS, máy phát điện sẽ tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải. Khi nguồn điện lưới phục hồi thì hệ thống sẽ tự chuyển nguồn trở lại và máy phát điện tự động ngắt. Ngoài ra, tủ ATS cũng có khả năng bảo vệ máy phát điện…

Tủ hòa đồng bộ

Tủ hòa đồng bộ các máy phát điện thực hiện các công việc để đưa các máy phát điện hay các nguồn điện đang làm việc độc lập vào làm việc song song với nhau. Đây là giải pháp kỹ thuật cao nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tối ưu hoá trong việc tiết kiệm nhiên liệu.