Huấn luyện – Đào tạo

Máy phát điện khi sử dụng phải được vận hành đúng cách, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Người đảm nhận công việc vận hành máy phát điện cũng cần đáp ứng đủ các yêu cầu:

  • Phải trong độ tuổi lao động, do nhà nước quy định.
  • Phải đảm bảo đủ sức khỏe, có xác nhận sức khoẻ bởi cơ quan y tế có thẩm quyền.
  • Phải được đào tạo về chuyên môn, được huấn luyện bảo hộ lao động, và cần kèm theo các chứng chỉ tương ứng nếu có.
  • Phải nắm rõ quy trình vận hành và quy trình kỹ thuật an toàn điện. Nhật ký vận hành phải được ghi chép đầy đủ và bàn giao cho ca sau đúng quy định.

Minh Thành là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt, vận hành máy phát điện. Chúng tôi có các chương trình đào tạo về vận hành máy phát điện, đảm bảo người được đào tạo sẽ được hưởng các quyền lợi:

  • Được đào tạo chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ trong vận hành máy phát điện
  • Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được cấp phát theo chế độ, đặc biệt là các phương tiện cách điện khi làm việc.
  • Nắm rõ quy trình vận hành máy phát điện và cách xử lý các tình huống đơn giản phát sinh trong quá trình vận hành. Chương trình huấn luyện an toàn lao động chung được thiết cho cấp quản lý, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người lao động theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.