BIểu mẫu bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy phát điện 2023

Hợp đồng bảo trì máy phát điện 2023

Dưới đây là biểu mẫu bảo trì bảo dưỡng thiết bị chuẩn nhất của minhthanhpower để gửi đến khách hàng những thông tin và hạng mục chính xác nhất trong quá trình bảo trì máy phát điện.

Link download: Bản PDF

Link download: Bản Word

Mẫu hợp đồng bảo trì máy phát điện bản PDF

Mau-hop-dong-bao-tri-may-phat-dien-minhthanhpower

Mẫu hợp đồng bảo trì máy phát điện bản Word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v Bảo trì máy phát điện)

                                                   Số: ……………………………….

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 2022 , chúng tôi gồm:

 

BÊN NHẬN DỊCH VỤ :  
Địa chỉ               :  
Người đại diện :                                   Chức vụ :
Điện thoại :                                   Fax :
Mã số thuế :  

 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”).

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ : CÔNG TY CP TM CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN MINH THÀNH
Địa chỉ               : 24 đường 9A, phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028 62810166
Mã số thuế : 0312913189
Người đại diện : Ông Võ Hoành Lâm               
Chức vụ : Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “hai Bên” và gọi riêng là “Bên tùy ngữ cảnh.

Sau khi thảo luận, hai Bên đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ bảo trì máy phát điện và lắp đặt vật tư máy phát điện (“Hợp đồng“) với các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1.    NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.1 Nội dung dịch vụ do Bên B thực hiện được quy định chi tiết tại Mục 1 của Phụ lục 1 của Hợp đồng này (“Dịch vụ”).
1.2 Bên B sẽ thực hiện Dịch vụ chính xác, an toàn, cam kết đáp ứng yêu cầu Máy phát điện sẽ ở tình trạng hoạt động tốt sau bảo trì, giảm thiểu khả năng hư hỏng và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1   Giá trị Hợp đồng được nêu chi tiết như sau: 

–          Đơn giá nhân công bảo trì: 12.100.000 đồng/lần bảo trì/03 tổ Máy phát điện đã bao gồm thuế GTGT.

–          Giá trị Hợp đồng : 48.400.000 đồng

–          Giá trị trên đã bao gồm thuế GTGT là 10%.

–          Giá trị này là cố định trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, không phụ thuộc vào sự biến động tỷ giá, giá nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công và chính sách thuế của Nhà nước.

–          Tổng giá trị Hợp đồng là trọn gói. Trong mọi trường hợp phát sinh thêm hạng mục công việc mới ngoài các hạng mục nội dung cung cấp dịch vụ nêu tại Hợp đồng này, hai Bên phải lập Phụ lục Hợp đồng để bổ sung xác định rõ khối lượng công việc bổ sung và đơn giá áp dụng trước khi thực hiện.

       

   2.2  Bên A sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Bên B trong vòng 15 ngày sau khi Bên B hoàn thành công việc của mỗi lần bảo trì và Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán như sau:

  1.     Giấy đề nghị thanh toán;
  2.     Hóa đơn tài chính hợp lệ, hợp pháp do Bên B phát hành;

iii.    Biên bản nghiệm thu bảo trì, bảo dưỡng có chữ ký xác nhận hai Bên;

2.3   Thông tin chi tiết về tài khoản của Bên B như sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN MINH THÀNH                                         

Số tài khoản: 201110319xxxx

Tên ngân hàng: TMCP Quân Đội – Chi Nhánh Bắc Sài Gòn

    2.4   Tất cả hóa đơn GTGT sẽ được gửi cho Bên A để thống nhất nội dung trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày hoàn thành Dịch vụ liên quan.

 ĐIỀU 1.                    THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1.1              Thời hạn hợp đồng là 01 năm tính từ ngày Hợp đồng này được ký kết.

1.2              Thời gian thực hiện: …..ngày sau khi ký kết Hợp đồng này.

Thời gian thực hiện dự kiến:

–          Lần 1:

–          Lần 2:

–          Lần 3:

–          Lần 4:

1.3    Địa điểm thực hiện:  Richstar Residence Z1 – 278 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, TPHCM

ĐIỀU 2.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác được nêu tại Hợp Đồng này, Bên B sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau:

2.1    Cử nhân sự giám sát công việc thực hiện của Bên B và tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên viên của bên B tiếp cận thiết bị và làm cho thiết bị sẵn sàng càng sớm càng tốt để kiểm tra sửa chữa mà không bị trì hoãn.

Tổ chức nghiệm thu và xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện ngay sau khi Bên B 

1.1  hoàn thành.

1.2     Khi cần thiết, dưới sự hướng dẫn từ chuyên viên của Bên B, cùng với sự xác nhận nhanh chóng từ bên B, Bên A cần cho thiết bị ngừng hoạt động ngay lập tức để tránh những hư hỏng nghiêm trọng phát sinh..

1.3   Bên A có quyền cấn trừ toàn bộ các khoản tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại cố định, tiền bồi thường thiệt hại thực tế mà Bên B phải chịu trách nhiệm trước khi Bên A tiến hành thanh toán bất kỳ đợt thanh toán nào đến hạn (nếu có) cho Bên B.

1.4 Thanh toán đúng thời hạn cho Bên B theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

1.5 Bên A sẽ ưu tiên mua phụ tùng chính hãng từ Bên B cho các công việc bảo trì hoặc sửa chữa nếu được cung cấp với giá cả hợp lý.

 

ĐIỀU 2.                    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác được nêu tại Hợp Đồng này, Bên B sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau:

–          Thực hiện đúng và đầy đủ các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng được mô tả trong Hợp đồng này.

–          Phối hợp với Bên A trong tổ chức thi công để đảm bảo hoạt động kinh doanh, vận hành của Bên A không bị ảnh hưởng.

–          Cung cấp báo cáo kỹ thuật cũng như những đề nghị, khuyến cáo nếu có cho Bên A và tiến hành khắc phục những sự cố có khả năng phát sinh đối với Thiết bị của Bên A.

–          Tuân thủ nội quy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và các quy định làm việc tại dự án của Bên A. Trong quá trình thực hiện Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động.

–          Đảm bảo không làm mất mát, hư hỏng Thiết bị được bảo trì trong quá trình Bên B thực hiện công việc theo Hợp đồng này. Nếu làm hư hỏng, mất mát thì Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A và Bên thứ ba (nếu có).

–          Có nghĩa vụ mua và duy trì các Bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm nghề nghiệp, người lao động theo đúng quy định pháp luật; và cung cấp cho Bên A  hoặc Cơ quan có thẩm quyền liên quan khi có yêu cầu theo quy định pháp luật.

–          Không được chuyển nhượng/chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích, nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không được Bên A đồng ý trực tiếp bằng văn bản.

–          Khi hệ thống của bên Bên A xảy ra sự cố Bên cung cấp phải có mặt trong vòng 2 tiếng kể từ thời điểm nhận thông tin để kiểm tra và khắc phục sự cố.

 

ĐIỀU 3.                    PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

3.1              Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này. Bên nào không thực hiện đúng, đủ Hợp đồng mà không thuộc trường hợp có sự kiện bất khả kháng phát sinh theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng này thì sẽ bị phạt 8% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm.

3.2              Trường hợp Bên B thực hiện trễ mà chưa được sự chấp thuận từ Bên A, Bên B sẽ phải chịu phạt vi phạm Hợp đồng bằng 0,5% giá trị Hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ. Nhưng không quá 8% giá trị Hợp Đồng. Trường hợp vuợt quá 7 ngày kể từ ngày Bên B chậm trễ mà Bên B không thể hoàn thành nghĩa vụ tại Hợp đồng thì Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này và không thanh toán cho bên B phần giá trị công việc mà Bên B chưa hoàn tất. Bên B phải bồi thường cho Bên A các thiệt hại phát sinh (nếu có).

3.3              Trường hợp Bên A thanh toán trễ, Bên A sẽ phải chịu lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên giá trị chậm thanh toán cho mỗi ngày chậm thanh toán. Trường hợp vượt quá 20 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán mà Bên A vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng thì Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ chịu phạt thêm 8% giá trị Hợp đồng và bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có).

 

ĐIỀU 4.                    SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Một hoặc cả hai Bên sẽ không chịu trách nhiệm do không thực hiện Hợp đồng vì gặp phải sự kiện bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của một hoặc các bên. Vì mục đích của Hợp đồng này, sự kiện bất khả kháng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”) là sự kiện không lường trước được vượt quá khả năng kiểm soát của một hoặc các bên như lệnh khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền, đình công, bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh, hoặc một sự kiện có bản chất tương tự, mà làm cho các bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này mà không gây nguy hiểm cho bản thân bên đó, nhân viên của bên đó hoặc tài sản của bên đó.

 

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1   Bất kỳ bất đồng, khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (“Tranh chấp”) sẽ được giải quyết trước tiên bằng hòa giải bởi và giữa các bên. Các bên phải cố gắng đạt được giải pháp cho Tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thảo luận về giải pháp cho Tranh chấp đó.

7.2   Bất kỳ Tranh chấp nào mà không thể giải quyết được theo cách thức được quy định ở đoạn trên sẽ được giải quyết duy nhất bằng tố tụng trọng tài có hiệu lực ràng buộc tại và bởi Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  Việc xét xử trọng tài sẽ được tiến hành theo quy tắc tố tụng trọng tài có hiệu lực tại thời điểm giải quyết tranh chấp của VIAC.  Mỗi bên tự chịu phí luật sư và các chi phí của mình.  Các bên đồng ý tuân thủ mọi quyết định và kết quả xét xử được đưa ra trong quá trình tố tụng trọng tài này.  Những quyết định và kết quả xét xử do trọng tài đưa ra có hiệu lực cuối cùng.

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

4.1 Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng này sẽ được hai Bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

4.2 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được lập thành văn bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền của hai Bên.

4.3  Mỗi Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn sau khi một trong Hai Bên đã thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước ba mươi (30) ngày.

4.4  Hai Bên cam kết rằng hai Bên có đầy đủ năng lực pháp lý, quyền và thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam để ký kết, thực hiện quyền và tuân thủ các nghĩa vụ trong Hợp đồng này mà không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hiện hành.

4.5  Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Bên A giữ 02 (haimột) bản. Bên B giữ 02 (haimột) bản.

4.6  Hợp đồng này sẽ mặc nhiên chấm dứt khi các Bên đã hoàn thành đúng, đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng.

 

ĐẠI DIỆN BÊN AB   ĐẠI ĐIỆN BÊN BA

Tổng giám đốc

 

 

 VÕ HOÀNH LÂM

PHỤ LỤC 1

Nội Dung Dịch vụ

Bên A giao cho Bên B thực hiện hạng mục “Cung cấp dịch vụ bảo trì máy phát điện” với các yêu cầu về công việc như sau:

1.1         Hạng mục:

STT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
I NHÂN CÔNG BẢO TRÌ        
1 Chi phí nhân công bảo trì 01 năm tổ máy phát điện AP715 công suất liên tục 650kVA Lần 4         3,000,000       12,000,000
2 Chi phí nhân công bảo trì 01 năm tổ máy phát điện AC1100 công suất liên tục 1000kVA Lần 4         4,000,000       16,000,000
3 Chi phí nhân công bảo trì 01 năm tổ máy phát điện AC1375-I công suất liên tục 1250kVA Lần 4         4,000,000       16,000,000
TỔNG 44,000,000
THUẾ GTGT 10% 4,400,000
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ 48,400,000
  Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng./.

1.2         Tần suất thực hiện: 4 lần/năm tương đương 3 tháng bảo trì 1 lần.

1.3         Phạm vi công việc:

–          Kiểm tra, vệ sinh và bảo trì định kì theo thời gian nêu trên. (checklist công việc đính kèm)

–          Nhân công thay thế phụ tùng miễn phí.

–          Có mặt trong vòng 4h kể từ lúc nhận được thông báo để xử lí sự cố. Đảm bảo xử lý sự cố 24/7.

–          Dịch vụ bảo trì sẽ được thực hiện bốn lần trong một năm tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và được thực hiện theo đúng ngày, giờ theo thông báo Bên A và Bên B. Tất cả công việc sẽ được thực hiện trong thời gian từ 08 giờ sáng đến 05 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).

–          Trường hợp khẩn cấp liên quan đến máy phát điện phục vụ Phòng cháy chữa cháy mà không vận hành được, Bên cung cấp có trách nhiệm đến hiện trường trong thời gian 02 (hai) giờ để xử lý lỗi.

–          Trước khi thực hiện Công việc, Bên cung cấp phải thông báo cho Bên A và Bên B trước 05 ngày để Bên A và Bên B tạo điều kiện cho Bên cung cấp làm việc.

Điều khoản và điều kiện bảo hành:

–          Bên cung cấp chịu trách nhiệm bảo hành về tay nghề kỹ thuật trong khoảng thời gian 12 (mười hai) tháng hoặc 500 (năm trăm) giờ kể từ ngày hoàn tất công việc và chỉ giới hạn trong những công việc đã được thực hiện trong Hợp đồng.

Xem thêm Cách sửa máy phát điện tại nhà
Xem thêm Cách sửa máy phát điện chạy dầu