Tủ ATS

Bền bỉ – Giá tốt

Giới thiệu về tủ ATS

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, khi nguồn điện lưới gặp sự cố, nhờ có tủ ATS, máy phát điện sẽ tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải. Khi nguồn điện lưới phục hồi thì hệ thống sẽ tự chuyển nguồn trở lại và máy phát điện tự động ngắt. Ngoài ra, tủ ATS cũng có khả năng bảo vệ máy phát điện khi nguồn điện lưới bị các sự cố khác như : mất trung tính, thấp áp thời gian chuyển đổi,… 

 

Chức năng hoạt động của tủ ATS
  •  Tự động gửi tín hiệu khởi động tới máy phát điện khi : điện lưới mất hoàn toàn, điện lưới mất pha, điện lưới có điện áp thấp hơn giá trị cho phép. Thời gian chuyển đổi sang nguồn máy phát điện là 5 – 30 giây.
  • Khi điện lưới phục hồi, bộ ATS ngay lập tức chuyển phụ tải về nguồn điện lưới. Máy phát điện tự động tắt sau khi chạy làm mát 1 -2 phút.
  • Tủ ATS có khả năng vận hành tự động hoặc được vận động bằng nhân công
  • Điều chỉnh được thời gian chuyển mạch.

 

Các tiêu chí lựa chọn tủ ATS
  • Phù hợp với công suất máy
  • Phù hợp với môi trường nhiệt đới, không khí nhiễm muối ven biển và hải đảo
  • Bảo đảm các yêu cầu về tính năng điều khiển

 

 Lắp ráp và cài đặt
  • Tủ ATS có cấu tạo đơn giản, kích thước không quá lớn vì vậy có khả năng dễ dàng di chuyển và lắp đặt. 
  • Có hệ thống đèn chỉ thị khi vận hành

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

 

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

 

 

Tủ chuyển đổi tự động ATS đứng

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động ATS ngồi

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800

Tủ chuyển đổi tự động Osung OAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWSKX2 40/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWSKX2 63/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWSKX2 80/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWSKX2 100/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWSKX2 125/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWSKX2 160/4PHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWSKX2 250/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWSKX2 400/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWSKX2 630/4PHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWSKX2 800/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWSKX2 1000/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWSKX2 1250/4PHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWSKX2 1600/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000800KWSKX2 2000/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800
YAT25001000KWSKX2 2500/4PHAT600Loại đứng 800mm*800*1800

Tủ chuyển đổi tự động Socomec SAT

Mã tủ ATSCông suất
(dựa trên 400V 50HZ)
Công tắc điệnBảng điều khiểnLoại
YAT40P≤20KWATyS M6s 40/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT6320KWATyS M6s 63/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT8032KWATyS M6s 80/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT10040KWATyS M6s 100/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT12550KWATyS M6s 125/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT16062KWATyS M6s 160/4pHAT260Loại tường 700mm*450*350
YAT25080KWATyS 3s 250/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT400125KWATyS 3s 400/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT630290KWATyS 3s 630/4pHAT260Loại đứng 650mm*500*1300
YAT800315KWATyS 3s 800/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1000400KWATyS 3s 1000/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1250500KWATyS 3s 1250/4pHAT260Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1600625KWATyS 3s 1600/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT1800800KWATyS 3s 1800/4pHAT600Loại đứng 800mm*800*1700
YAT2000900KWATyS 3E 2000/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT25001000KWATyS 3E 2500/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800
YAT32001250KWATyS 3E 3200/4pHAT600Loại đứng 1000mm*1000*1800